TDS NEDİR?

Türkiye’nin ve Türkçe’nin ilk ve tek Online Türkçe Dil Sınavı olan TDS®, HG Eğitim tarafından geliştirilen ve alanında uzman akademisyenler tarafından akademik altyapısı hazırlanan profesyonel çevrim içi sınav sistemidir. Her bakımdan kullanıcılarını tatmin etmeye odaklı bu sistem, Türkçe dil seviyesini ölçmek isteyen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Dört dil becerisini ölçmek adına aranılan kriterlerin tümüne sahip olan TDS®, özellikle Türkiye’de yaşanan Online Türkçe Dil Sınavı eksikliğini ortadan kaldırarak kullanıcılarına ve uygulayıcılarına güvenilir bir sınav yapma olanağı sağlar.

 

TDS® (Türkçe Dil Sınavı), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin Türkçe seviyelerini belirleyen, kur sınavlarına girmelerini sağlayan, Türkçe derecelerini sertifikalandıran internet tabanlı bir Türkçe dil sınavıdır.

 

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine son yıllarda artan taleple birlikte eğitim ve öğretim alanında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Buna paralel olarak HIRMIZY GROUP online TDS® ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmeyi sistemli ve standart hale getirerek Türkçe öğretimine kalite kazandırmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin milli projelerinden biri olan bu sınav sistemi, sahip olduğu yüksek standartları sayesinde pek çok üniversite ve Türkçe Dil Eğitimi kurumları tarafından tercih edilmekte olup ülkemizin gurur duyacağı bir profile sahiptir.

0

KAYITLI ÖĞRENCİ

0

KAZANILAN SELTİFİKA

0

YAPILAN SINAV

TDS Kılavuzu Danışma Kurulu

TDS Analitik Rapor Sonuçları

Mart Ayı Ziyaretci Sayımız

0

2023 Yıllı Ziyaretci Sayımız

0

Toplam Ziyaretci Sayımız

0


Basında Biz

Tüm Haberler

Tanıtım Videolarımız

Sınav Takvimi

Tüm Sınavlar

Sıkca Sorulan Sorular

Türkiye’nin ve Türkçe’nin ilk ve tek Online Türkçe Dil Sınavı olan TDS®, HG Eğitim tarafından geliştirilen ve alanında uzman akademisyenler tarafından akademik altyapısı hazırlanan profesyonel çevrim içi sınav sistemidir. Her bakımdan kullanıcılarını tatmin etmeye odaklı bu sistem, Türkçe dil seviyesini ölçmek isteyen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Dört dil becerisini ölçmek adına aranılan kriterlerin tümüne sahip olan TDS®, özellikle Türkiye’de yaşanan Online Türkçe Dil Sınavı eksikliğini ortadan kaldırarak kullanıcılarına ve uygulayıcılarına güvenilir bir sınav yapma olanağı sağlar.

 

TDS® (Türkçe Dil Sınavı), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin Türkçe seviyelerini belirleyen, kur sınavlarına girmelerini sağlayan, Türkçe derecelerini sertifikalandıran internet tabanlı bir Türkçe dil sınavıdır.

 

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine son yıllarda artan taleple birlikte eğitim ve öğretim alanında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Buna paralel olarak HIRMIZY GROUP online TDS® ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmeyi sistemli ve standart hale getirerek Türkçe öğretimine kalite kazandırmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin milli projelerinden biri olan bu sınav sistemi, sahip olduğu yüksek standartları sayesinde pek çok üniversite ve Türkçe Dil Eğitimi kurumları tarafından tercih edilmekte olup ülkemizin gurur duyacağı bir profile sahiptir.

Alanında lider sınav olan TDS®, ilk günden beri yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmenin Çevrim içi / internet tabanlı olarak yapılabilmesine ilişkin milli bir yazılımın akademik altyapıyla hazırlanması için yapılan çalışmaların en önemli meyvesidir. TDS® sistemindeki sorular, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında uzman, kendi bünyesinde birçok üniversiteyle ortaklaşa eğitim hizmeti veren, Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmenin öncülerinden HIRMIZY GROUP’un ölçme-değerlendirme eğitimleri sonunda başarılı olmuş ve seçilmiş soru yazarı ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe çevrim içi öğretiminin Öğretimi Programı, öğretim sürecine ilişkin olduğundan ölçme-değerlendirme sürecine yönelik uyarlamayı zorunlu kılmaktadır. HIRMIZY GROUP’un bu ihtiyaçtan hareketle Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı (MEB) esas alınarak Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM)’nden de yararlanılarak adı geçen programlarla uyumlu bir şekilde TDS® Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuz sayesinde ekibimizdeki her soru yazarı aynı üst kalitede ve farklı sorular hazırlayabilmektedir. Soruların kalite standardını her zaman en üstte tutabilmek için AR-GE çalışmaları yapılmakta ve hizmet içi eğitimler verilmektedir. TDS® soru hazırlama ekibinin sistemin soru havuzu için hazırladığı soruları ölçme-değerlendirme ilke ve ölçütleri doğrultusunda inceleyip soruların geliştirilmesi için geri bildirimler veren, hazırlanan soruların sisteme dâhil olmadan önce soruların son kontrollerini gerçekleştiren akademisyenlerdir. Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.

 • İnternet tabanlı çevrim içi bir sınavdır. Bilgisayar ortamında yapılır.
 • Sistem, geniş soru havuzu sayesinde oturumlarda farklı sınavların kullanılmasını sağlayarak soru ve sınav güvenliğini azami ölçüde sağlamaktadır. Ayrıca sistemin soru havuzuna sürekli olarak yeni soru/sınav girdileri sağlanmaktadır.
 • Sınav soruları belirlenen ekip tarafından hazırlanır, alanında uzman hakemlerin kontrolünden geçer, kontrol sonrasında editör onayıyla birlikte soru sınav havuzuna dâhil edilir.
 • Sınav değerlendirmelerinde, insan puanlayıcılar ve otomatik puanlayıcılar birlikte kullanılır. Okuma ve dinleme bölümü sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir. Yazma ve konuşma bölümünde insan puanlayıcılar kullanılır. Her sınav katılımcısının verdiği yanıt ilgili sınav merkezinde bulunan iki ayrı puanlayıcı tarafından değerlendirilir. İnsan puanlayıcılar yanıtın hangi sınav katılımcısına ait olduğunu göremezler. Sistem iki ayrı puanlayıcının ortalamasını otomatik olarak hesaplar. Değerlendirmede geçerlilik ve güvenilirlik yüksek tutulur.
 • TDS®’de her şey sistematiktir. Soru sayıları, puanları ve değerlendirme ölçütleri standart hâle getirilmiştir.
 • Dört dil becerisi aynı oturumda rahatlıkla ölçülür.

TDS® sınav sisteminde dört farklı sınav çeşidi mevcuttur:

 • Sertifika Sınavı
 • Seviye Belirleme Sınavı
 • Kur Bitirme Sınavları
 • Deneme Sınavı

Öğrenim görebilme amacıyla üniversiteler tarafından talep edilen Türkçe yeterlilik sınavıdır. C1, B2, ve B1 seviyeleri için sertifika sınavları mevcuttur.

Türkçe öğrenmeye yeni başlayacak öğrencilerin seviyelerini ölçmelerini sağlayan bu sınav A1’den C2 seviyesine kadar olan soruları içeren basamaklı ölçme sistemiyle ilerler. Sınav iki bölümde gerçekleşir. Sınavda örneğin B1 düzeyinde belirlenen taban soru sayısına ulaşamayan bir öğrencinin seviyesi B2 düzeyindeki soruları görmeden A2 olarak sistem tarafından otomatik tanımlanır. Öğrenciye ikinci bölümde A2 düzeyinde konuşma ve yazma sınavı yapılır. Bu sınavlardan taban puan olarak 60 alan öğrenci A2 düzeyinde başarılı sayılır ve seviyesi A2 olarak tanımlanır. İkinci bölümde taban puan olarak 60 alamayan öğrenci başarısız sayılarak seviyesi A1 olarak belirlenir.

Soruların Dağılımı ve Puanlama:

Beceri

Soru Sayısı

Süre

Okuma

Her seviyeden 10 soru

Toplam 90 dakika

Dinleme

Her seviyeden 10 soru

Toplam 90 dakika

Yazma

Her seviyeden 2 görev

Toplam 50 dakika

Konuşma

Her seviyeden 2 görev

Toplam 20 dakika

Profesyonel akademik altyapıyla geliştirdiğimiz online TDS® sistemimiz, sınavın uygulama güvenliğini ön plana almaktadır:

 

 • Sistemin geniş soru havuzu sayesinde her sınav birbirinden farklı sorulara sahiptir ve böylece her öğrenci birbirinden farklı sorularla karşılaşır. Ayrıca, sistemin soru havuzu sürekli olarak yenilenir.
 • Sınav adayına özel tek kullanımlık benzersiz sınav kodu sağlanır.
 • Sınav öncesinde sınav adayının kimlik kontrolü yapılır, sınav ortamının çevresinin 360 derecelik görünümü kontrol edilir. Sınav adayının tek başına sınava girmesi sağlanır. Tüm kişisel eşya, malzeme ve kabul edilmeyen teçhizat ve öğelerin kullanımı engellenir. Adayın kâğıt üzerine not alması ve kalem kullanması gerekmez.
 • Sınav süresince sınav adayının görüntü ve ses kaydı gözetmen tarafından güvenli bir şekilde uzaktan takip edildiğinden sınav uygulaması ev ortamında da yapılabilir. Bunun için de sınav adayının ilgili sınav kurallarına uyması için Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce, Kazakça ve Özbekçe olmak üzere altı farklı dilde detaylı sınav uygulama kitapçığı hazırlanmıştır.
 • Sınava başlama anından itibaren sınav ara yüzünün haricinde tarayıcıdan başka bir sayfanın açılması engellenir.
 • Sınav değerlendirilmesi farklı eğitmenler tarafından yapılır ve sınav adaylarının bilgileri gizli tutulur.
 • Sınav puanlamasının ortalaması sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve böylece geçerliliği yüksek olur.
 • Sınav sonucuna dair değerlendirme raporu ve kazanılan sertifika üzerinde bulunan güvenlik numarası aracılığıyla TDS® web sitesinde doğrulanabilir.

Öğrencilere Türkçe öğrenimi sırasında kur sonlarında uygulanan sınavlardır. Toplam beş kur için hazırlanmıştır.

Sınav adayı ilgili sınav portalı üzerinden sistemde kaydını kolay bir şekilde yapabilir. Sınav uygulama zamanında oluşturduğu ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ ile sınava katılabilir. Sınav süresince sınav adayının görüntü ve ses kaydı gözetmen tarafından güvenli bir şekilde uzaktan takip edildiğinden sınav uygulaması ev ortamında da yapılabilir. Bunun için de sınav adayının ilgili sınav kurallarına uyması için Türkçe, İngilizce Farsça, Kazakça, Özbekçe ve Arapça olmak üzere altı farklı dilde detaylı sınav uygulama kitapçığı hazırlanmıştı.

Sınav katılımcısının, gireceği sınav türü fark etmeksizin sisteme kayıt şartları ve yolu aynıdır. Öncelikle aşağıdaki link üzerinden portala giriş yapılır. Daha sonra “yeni hesap oluştur” butonuna tıklanarak kayıt işlemleri tamamlanır. Sisteme yüklenmesi gereken belgelerin uygun biçim ve çözünürlükte olması gerekir.

https://portal.onlinetds.org/sign/studentlogin

Katılımcı sistemde kaydını oluşturduktan sonra başvuru işlemlerini   “[email protected]” adresinden yapabilir. Başvuru için ilgili sınav tarihinden en az bir gün önce işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Sertifika sınavlarının tarihleri ile sınav merkezleri web sitemiz veya sosyal medya hesaplarımızdan öğrenilebilir.

Bizden Haberler

Tüm Haberler