TDS NEDİR?

Türkiye’nin ve Türkçe’nin ilk ve tek çevrim içi Türkçe Dil Sınavı olan TDS®, HG ACADEMY tarafından geliştirilen ve alanında uzman akademisyenler tarafından akademik altyapısı hazırlanan profesyonel çevrim içi sınav sistemidir. Her bakımdan kullanıcılarını tatmin etmeye odaklı bu sistem, Türkçe dil seviyesini ölçmek isteyen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Dört dil becerisini ölçmek adına aranılan kriterlerin tümüne sahip olan TDS®, özellikle Türkiye’de yaşanan Online Türkçe Dil Sınavı eksikliğini ortadan kaldırarak kullanıcılarına ve uygulayıcılarına güvenilir bir sınav yapma olanağı sağlar.

Türkçe Dil Sınavı (TDS®), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin Türkçe seviyelerini belirleyen, kur sınavlarına girmelerini sağlayan, Türkçe yeterliklerini sertifikalandırma fırsatı sağlayan dört dil becerisini aynı oturumda ölçen bilgisayar ortamında internet tabanlı çevrim içi Türkçe dili sınav sistemidir.

Yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimine son yıllarda artan taleple birlikte eğitim ve öğretim alanında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak Türkçe’nin öğretimi henüz tam anlamıyla sistemli bir bütün haline getirilememiştir. Her Türkçe öğretim merkezi kendi oluşturduğu ölçme değerlendirme sistemiyle hareket etmekte ve ortaya farklı puanlama sistemleri çıkmaktadır. TDS® ile Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan kurumlar arası birlik sağlamak, ölçme ve değerlendirme aşamasını sistemli hale getirmek ve Türkçenin öğretimine kalite kazandırmak amaçlanmıştır.

Türkiye’nin milli projelerinden biri olan bu sınav sistemi, sahip olduğu yüksek standartları sayesinde pek çok üniversite ve Türkçe Dil Eğitimi kurumları tarafından tercih edilmekte olup ülkemizin gurur duyacağı bir profile sahiptir.

0

KAYITLI ÖĞRENCİ

0

KAZANILAN SELTİFİKA

0

YAPILAN SINAV

TDS Kılavuzu Danışma Kurulu

Analitik Rapor Sonuçları

Aylık Ziyaretci Sayımız

0

Yıllık Ziyaretci Sayımız

0

Toplam Ziyaretci Sayımız

0

Yayınlarımız


Basında Biz

Tüm Haberler

Tanıtım Videolarımız

Sınav Takvimi

Tüm Sınavlar

Sıkca Sorulan Sorular

Türkiye’nin ve Türkçe’nin ilk ve tek çevrim içi Türkçe Dil Sınavı olan TDS®, HG ACADEMY tarafından geliştirilen ve alanında uzman akademisyenler tarafından akademik altyapısı hazırlanan profesyonel çevrim içi sınav sistemidir. Her bakımdan kullanıcılarını tatmin etmeye odaklı bu sistem, Türkçe dil seviyesini ölçmek isteyen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Dört dil becerisini ölçmek adına aranılan kriterlerin tümüne sahip olan TDS®, özellikle Türkiye’de yaşanan Online Türkçe Dil Sınavı eksikliğini ortadan kaldırarak kullanıcılarına ve uygulayıcılarına güvenilir bir sınav yapma olanağı sağlar.

TDS® (Türkçe Dil Sınavı), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin Türkçe seviyelerini belirleyen, kur sınavlarına girmelerini sağlayan, Türkçe yeterliklerini sertifikalandırma fırsatı sağlayan dört dil becerisini aynı oturumda ölçen bilgisayar ortamında internet tabanlı çevrim içi sınav sistemidir.

Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine son yıllarda artan taleple birlikte eğitim ve öğretim alanında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Buna paralel olarak HG ACADEMY çevrim içi TDS® ile yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirmeyi sistemli ve standart hale getirerek Türkçe öğretimine kalite kazandırmayı hedeflemektedir.

Türkiye’nin milli projelerinden biri olan bu sınav sistemi, sahip olduğu yüksek standartları sayesinde pek çok üniversite ve Türkçe Dil Eğitimi kurumları tarafından tercih edilmekte olup ülkemizin gurur duyacağı bir profile sahiptir.

Alanında lider sınav sistemi olan TDS®, ilk günden beri yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmenin bilgisayar ve internet tabanlı olarak yapılabilmesine ilişkin milli bir yazılımın akademik altyapıyla hazırlanması için yapılan çalışmaların en önemli meyvesidir. TDS® sistemindeki sorular, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında uzman, kendi bünyesinde birçok üniversiteyle ortaklaşa eğitim hizmeti veren, Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmenin öncülerinden HG ACADEMY’nin ölçme-değerlendirme eğitimleri sonunda başarılı olmuş ve seçilmiş soru yazarı ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

TDS® sistemindeki sorular, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi alanında uzman, kendi bünyesinde birçok üniversiteyle ortaklaşa eğitim hizmeti veren, Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme-değerlendirmenin öncülerinden HG ACADEMY’nin ölçme-değerlendirme eğitimleri sonunda başarılı olmuş ve seçilmiş soru yazarı ekibi tarafından hazırlanmaktadır. Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe çevrim içi öğretiminin Öğretimi Programı, öğretim sürecine ilişkin olduğundan ölçme-değerlendirme sürecine yönelik uyarlamayı zorunlu kılmaktadır. HG ACADEMY’nin bu ihtiyaçtan hareketle Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı (MEB) esas alınarak Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM)’nden de yararlanılarak adı geçen programlarla uyumlu bir şekilde TDS® Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu hazırlanmıştır. Bu kılavuz sayesinde ekibimizdeki her soru yazarı aynı üst kalitede ve farklı sorular hazırlayabilmektedir. Soruların kalite standardını her zaman en üstte tutabilmek için AR-GE çalışmaları yapılmakta ve hizmet içi eğitimler verilmektedir. TDS® soru hazırlama ekibinin sistemin soru havuzu için hazırladığı soruları ölçme-değerlendirme ilke ve ölçütleri doğrultusunda inceleyip soruların geliştirilmesi için geri bildirimler veren, hazırlanan soruların sisteme dâhil olmadan önce soruların son kontrollerini gerçekleştiren ölçme ve değerlendirme alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.

 • İnternet tabanlı çevrim içi bir sınavdır. Bilgisayar ortamında yapılır.
 • Sistem, geniş soru havuzu sayesinde oturumlarda farklı sınavların kullanılmasını sağlayarak soru ve sınav güvenliğini azami ölçüde sağlamaktadır. Ayrıca sistemin soru havuzuna sürekli olarak yeni soru/sınav girdileri sağlanmaktadır.
 • Sınav soruları belirlenen ekip tarafından hazırlanır, alanında uzman hakemlerin kontrolünden geçer, kontrol sonrasında editör onayıyla birlikte soru sınav havuzuna dâhil edilir.
 • Sınav değerlendirmelerinde, insan puanlayıcılar ve otomatik puanlayıcılar birlikte kullanılır. Okuma ve dinleme bölümü sistem tarafından otomatik olarak değerlendirilir. Yazma ve konuşma bölümünde insan puanlayıcılar kullanılır. Her sınav katılımcısının verdiği yanıt ilgili sınav merkezinde bulunan iki ayrı puanlayıcı tarafından değerlendirilir. İnsan puanlayıcılar yanıtın hangi sınav katılımcısına ait olduğunu göremezler. Sistem iki ayrı puanlayıcının ortalamasını otomatik olarak hesaplar. Değerlendirmede geçerlilik ve güvenilirlik yüksek tutulur.
 • TDS®’de her şey sistematiktir. Soru sayıları, puanları ve değerlendirme ölçütleri standart hâle getirilmiştir.
 • Dört dil becerisi aynı oturumda rahatlıkla ölçülür.

TDS® sınav sisteminde farklı sınav türleri bulunur:

 • Sertifika Sınavı
 • Seviye Belirleme Sınavı
 • Kur Bitirme Sınavları
 • Deneme Sınavı

Öğrenim görebilme amacıyla üniversiteler tarafından talep edilen Türkçe yeterlilik sınavıdır. B1, B2 ve C1 düzeyinden 3 farklı sertifika sınavı yapılır. Öğrenci hangi derecede sertifika almak istiyorsa onun için başvuruda bulunur ve ilgili sınava girer.

* Sınav içeriğini 25 okuma, 10 dinleme sorusu, 2 yazma ve 2 konuşma görevi oluşturmaktadır.

* Dilbilgisi kazanımları beceriler içerisinde ölçülmektedir.

Öğrencilerin seviyelerini ölçmelerini sağlayan bu sınav temel seviyeden ileri seviyeye kadar olan soruları içeren basamaklı ölçme sistemiyle ilerler. Öğrenci bu sınava girdikten sonra Türkçe eğitimine hangi seviyeden başlaması gerektiği belirlenir.

Profesyonel akademik altyapıyla geliştirdiğimiz online TDS® sistemimiz, sınavın uygulama güvenliğini ön plana almaktadır:

 • Sistemin geniş soru havuzu sayesinde her sınav birbirinden farklı sorulara sahiptir ve böylece her öğrenci birbirlerinden farklı sorularla karşılaşırlar. Ayrıca, sistemin soru havuzu sürekli olarak yenilenir.
 • Sınav adayına özel tek kullanımlı benzersiz sınav kodu sağlanır.
 • Sınav öncesinde sınav adayının kimlik kontrolü yapılır, sınav ortamının çevresi 360 derecelik görünümü kontrol edilir. Sınav adayının tek başına sınava girmesi sağlanır. Tüm kişisel eşya, malzeme ve kabul edilmeyen teçhizat ve öğelerin kullanımı engellenir. Adayın kâğıt üzerinde not alması ve kalem kullanması gerekmez.
 • Sınav süresi boyunca sınav adayının görüntüsü ve sesi gözetmen tarafından takip edilir. Sınav adayının tüm sınav oturumu kaydedilir. Adayın sınav öncesi ve sınav sırasında fotoğrafı çekilir ve istenildiğinde ilgili kurumlarla paylaşılır.
 • Sınava başlama anından itibaren sınav ara yüzünün haricinde tarayıcıdan başka bir sayfanın açılması engellenir.
 • Sınav değerlendirilmesi farklı eğitmenler tarafından yapılır ve sınav adaylarının bilgileri gizli tutulur.
 • Sınav puanlamasının ortalaması sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve geçerliliği yüksek olur.
 • Sistemin tüm soru sayıları, soru puanları ve değerlendirme ölçütleri standart olarak tutulur.
 • Sınav sonucunun hem değerlendirme raporu hem de kazanılan sertifikasının gerçekliği belgenin üzerinde bulunan güvenlik numarasını TDS® web sitesinde kullanarak doğrulanabilir.

Öğrencilere Türkçe eğitim sırasında kur aralarında veya kur sonlarında uygulanacak sınavlardır. Temel seviyeden ileri seviyeye kadar her kur için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Sınav adayı ilgili sınav portalı üzerinden sistemde kaydını kolay bir şekilde yapabilir. Sınav uygulama zamanında oluşturduğu ‘kullanıcı adı’ ve ‘şifre’ ile sınava katılabilir. Sınav süresince sınav adayının görüntü ve ses kaydı gözetmen tarafından güvenli bir şekilde uzaktan takip edildiğinden sınav uygulaması ev ortamında da yapılabilir. Bunun için de sınav adayının ilgili sınav kurallarına uyması için Türkçe, İngilizce Farsça, Kazakça, Özbekçe ve Arapça olmak üzere altı farklı dilde detaylı sınav uygulama kitapçığı hazırlanmıştı.

Sınav katılımcısının, gireceği sınav türü fark etmeksizin sisteme kayıt şartları ve yolu aynıdır. Öncelikle aşağıdaki link üzerinden portala giriş yapılır. Daha sonra “yeni hesap oluştur” butonuna tıklanarak kayıt işlemleri tamamlanır. Sisteme yüklenmesi gereken belgelerin uygun biçim ve çözünürlükte olması gerekir.

https://student.turkcedilsinavi.com/

Katılımcı sistemde kaydını oluşturduktan sonra başvuru işlemlerini “info@onlinetds.org” adresinden yapabilir. Başvuru için ilgili sınav tarihinden en az bir gün önce işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Sertifika sınavlarının tarihleri ile sınav merkezleri web sitemiz veya sosyal medya hesaplarımızdan öğrenilebilir.

Bizden Haberler

Tüm Haberler