logo

TDS® Kılavuz

TDS® Kılavuz

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı, öğretim sürecine ilişkin olduğundan ölçme-değerlendirme sürecine yönelik uyarlamayı zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaçtan hareketle

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı (MEB) esas alınarak Avrupa Ortak Başvuru Metni (AOBM)’nden de yararlanılarak adı geçen programlarla uyumlu bir şekilde TDS® Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzu hazırlanmıştır. Kılavuz sayesinde, TDS® ile gerçekleştirilecek sınavların ölçme ve değerlendirmesi standartlara uygun ve belgelendirmelerin geçerlilik arz edecek biçimde ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun yapıda gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

TDS® Kılavuzunda, ölçme ve değerlendirmenin temel ilkeleri açıklanmış, ölçme değerlendirme kazanımları her beceride seviyelendirilerek verilmiş ve bu kazanımlara uygun temalarla desteklenmiştir. Örnek olması için temel düzeylerde söz varlığı listeleri de oluşturulmuştur. Ayrıca hem ulusal hem de uluslararası dil sınavları incelenerek madde tipleri oluşturulmuş ve bu madde tipleri seviyelere göre sarmal biçimde sınıflandırılmıştır. Bu sayede TDS® ulusal ve uluslararası ölçütlere uygun biçimde sınavlar gerçekleştirebilmektedir.

 

TDS® Kılavuzu Danışma Kurulu alanlarında yetkin akademisyenler tarafından hazırlanmış olan TDS® Kılavuzu'muz, okuma, yazma, dinleme, konuşma dil becerilerinde soruların nasıl hazırlanıp değerlendirileceği ve TDS® sisteminin nasıl kullanılabileceğini anlatılmıştır.

 

11.10.2021 tarihinde yayınlanan TDS® Kılavuzu'muz Türkiye’de bulunan tüm Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerine ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

 

Yabancılara Türkçe öğretimi ölçme ve değerlendirme alanında yaptığımız çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz Türkçe Dil Sınavı TDS® Kılavuzunu sizlere sunmaktan mutluluk duyarız.

 

Paylaş :

Etiket :