logo

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI)

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI)

TDS® (TÜRKÇE DİL SINAVI)

TDS® (Türkçe Dil Sınavı), Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen kişilerin Türkçe seviyelerini belirleyen, kur sınavlarına girmelerini sağlayan, Türkçe derecelerini sertifikalandıran bir internet tabanlı Türkçe dil sınavıdır.

Yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimine son yıllarda artan taleple birlikte eğitim ve öğretim alanında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak Türkçe’nin öğretimi henüz tam anlamıyla sistemli bir bütün haline getirilememiştir. Her Türkçe öğretim merkezi kendi oluşturduğu ölçme değerlendirme sistemiyle hareket etmekte ortaya farklı puanlama sistemleri çıkmaktadır. TDS® ile Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan kurumlar arası birlik sağlamak, ölçme ve değerlendirme aşamasını sistemli hale getirmek ve Türkçenin öğretimine kalite kazandırmak amaçlanmıştır.

TDS® SINAV SİSTEMİNİ NASIL OLUŞTURDUK?

TDS®’de sorular, 11 yıldır yabancı dil olarak Türkçe’nin öğretimi alanında kendi bünyesinde ve bir çok üniversiteyle ortaklaşa eğitim hizmeti veren Türkiye’de, online Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin öncülerinden “HG Eğitim” in Türkçe alanında uzman ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

Soruların kalite standardını her zaman en üstte tutabilmek için uzun bir ARGE çalışması yapılmıştır. Süreç sonucunda sınav yetkilisi ve değerlendirici için soru hazırlama kılavuzları hazırlanmıştır. Kılavuzda Avrupa Ortak Başvuru Metni standartlarına uygun kazanımlar ile Türkçe öğretim merkezleri tarafından oluşturulan dil bilgisi kazanımları birleştirilerek belli bir standart oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kılavuzlar sayesinde ekibimizdeki her sınav yetkilisi ve değerlendirici aynı üst kalitede farklı sorular hazırlayabilmektedir. Uzman ekip tarafından hazırlanan sınavlar Türkçe eğitimi ve ölçme-değerlendirme alanındaki akademisyenlerin hakemliğine sunulmaktadır. Hakem değerlendirme sonucunda uygun bulunan sorular editör onayından da geçtikten sonra sınav sistemine dahil edilmektedir.

TDS® ÖZELLİKLERİ:

 • İnternet tabanlı bir sınavdır. Bilgisayarlı ortamında yapılır.
 • Geniş soru havuzu sayesinde her sınav birbirinden farklı sorulara sahiptir. Soru havuzu 14 günde bir yenilenir. Soru çeşitliliği çok fazladır. Aynı anda sınava giren her öğrenci birbirlerinden farklı sorularla karşılaşırlar.
 • Sınav soruları bir ekip tarafından hazırlanır, alanında uzman hakemlerin kontrolünden geçer, onaylanan sorular editör kontrolünden de geçtikten sonra sınav dâhil edilir.
 • Sınavlarda hem otomatik puanlayıcı hem de insan puanlayıcılar birlikte kullanılır. Okuma ve dinleme bölümü sistem tarafından otomatik puanlanır. Yazma ve konuşma bölümünde ise insan puanlayıcılar kullanılır. Her kişinin verdiği yanıt merkezde 3 ayrı puanlayıcı tarafından değerlendirilir. Puanlayıcılar yanıtın hangi kişiye ait olduğunu göremezler. Sistem 3 ayrı puanlayıcının ortalamasını otomatik olarak hesaplar. Geçerlilik ve güvenirlik yüksektir.
 • TDS®’de her şey sistemlidir. Soru sayıları, soru puanları, değerlendirme ölçütleri hepsi standartlaştırılmıştır.
 • Dört dil becerisi rahatlıkla ölçer.
 •  

TDS® SINAV ÇEŞİTLERİ

TDS® sınav sisteminde üç farklı sınav bulunur:

 • Sertifika Sınavı
 • Seviye Belirleme Sınavı
 • Kur Bitirme Sınavları
 •  

SERTİFİKA SINAVI

B1,B2,C1,C2 düzeyinden 4 farklı sertifika sınavı yapılır. Öğrenci hangi derecede sertifika almak istiyorsa onun için başvuruda bulunur ve ilgili sınava girer.

Soruların Dağılımı ve Puanlama:

Beceri

Soru Sayısı

Süre

Puan

Okuma

40 soru

60 dakika

25 puan

Dinleme

20 soru

30 dakika

25 puan

Yazma

2 görev

50 dakika

25 puan

Konuşma

2 görev

20 dakika

25 puan

*Dilbilgisi kazanımları beceriler içerisinde ölçülmektedir.

Toplam 64 soru 160 dakika (ara ve dinleme metinleri hariç).

SEVİYE BELİRLEME SINAVI

Türkçe öğrenmeye yeni başlayacak öğrencilerin seviyelerini ölçmelerini sağlayan bu sınav A1’den C2 seviyesine kadar olan soruları içeren basamaklı ölçme sistemiyle ilerler. Sınav iki bölümde gerçekleşir. Sınavda örneğin B1 düzeyinde belirlenen taban soru sayısına ulaşamayan bir öğrencinin seviyesi B2 düzeyindeki soruları görmeden A2 olarak sistem tarafından otomatik tanımlanır. Öğrenciye ikinci bölümde A2 düzeyinde konuşma ve yazma sınavı yapılır. Bu sınavlardan taban puan olarak 60 alan öğrenci A2 düzeyinde başarılı sayılır ve seviyesi A2 olarak tanımlanır. İkinci bölümde taban puan olarak 60 alamayan öğrenci başarısız sayılarak seviyesi A1 olarak belirlenir.

Soruların Dağılımı ve Puanlama:

Beceri

Soru Sayısı

Süre

Okuma

Her seviyeden 10 soru

Toplam 90 dakika

Dinleme

Her seviyeden 10 soru

Toplam 90 dakika

Yazma

Her seviyeden 2 görev

Toplam 50 dakika

Konuşma

Her seviyeden 2 görev

Toplam 20 dakika

 

KUR BİTİRME SINAVLARI

Öğrencilere Türkçe öğrenimi sırasında kur sonu uygulanacak olan sınavlardır. A1’den C2’ye kadar her kur için ayrı ayrı hazırlanmıştır.

Soruların Dağılımı ve Puanlama:

Beceri

Soru Sayısı

Süre

Okuma

10 soru

Toplam 15 dakika

Dinleme

10 soru

Toplam 15 dakika

Yazma

2 görev

Toplam 50 dakika

Konuşma

2 görev

Toplam 20 dakika

 

TDS® SINAV UYGULAMA GÜVENLİĞİ

Profesyonel akademik altyapıyla geliştirdiğimiz online TDS® sistemimiz, sınavın uygulama güvenliğini ön plana almaktadır:

 • Sistemin geniş soru havuzu sayesinde her sınav birbirinden farklı sorulara sahiptir ve böylece her öğrenci birbirlerinden farklı sorularla karşılaşırlar. Ayrıca, sistemin soru havuzu sürekli olarak yenilenir.
 • Sınav adayına özel tek kullanımlı benzersiz sınav kodu sağlanır.
 • Sınav öncesinde sınav adayının kimlik kontrolü yapılır, sınav ortamının çevresi 360 derecelik görünümü kontrol edilir. Sınav adayının tek başına sınava girmesi sağlanır. Tüm kişisel eşya, malzeme ve kabul edilmeyen teçhizat ve öğelerin kullanımı engellenir. Adayın kâğıt üzerinde not alması ve kalem kullanması gerekmez.
 • Sınav süresi boyunca sınav adayının görüntüsü ve sesi gözetmen tarafından takip edilir. Sınav adayının tüm sınav oturumu kaydedilir. Adayın sınav öncesi ve sınav sırasında fotoğrafı çekilir ve istenildiğinde ilgili kurumlarla paylaşılır.
 • Sınava başlama anından itibaren sınav ara yüzünün haricinde tarayıcıdan başka bir sayfanın açılması engellenir.
 • Sınav değerlendirilmesi farklı eğitmenler tarafından yapılır ve sınav adaylarının bilgileri gizli tutulur.
 • Sınav puanlamasının ortalaması sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve geçerliliği yüksek olur.
 • Sistemin tüm soru sayıları, soru puanları ve değerlendirme ölçütleri standart olarak tutulur.
 • Sınav sonucunun hem değerlendirme raporu hem de kazanılan sertifikasının gerçekliği belgenin üzerinde bulunan güvenlik numarasını TDS® web sitesinde kullanarak doğrulanabilir.
 •  

TDS® SINAV SİSTEMİNDEN FAYDALANMAK İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

TDS® internet sayfasından “Sınav Katılımcıları” adlı bölüme girilerek kullanıcı kaydı ile ön başvuru oluşturulur. Yetkili sınav merkezlerinden birine gidilerek sınav başvurusu onaylatılır. Belirtilen gün ve saatte sınava girilir. Sınav sonuçları 14 gün içinde açıklanır. Ayrıntılı değerlendirme raporu ve sertifika kullanıcı hesabından girilerek anında görülebilir, sınav merkezine gidilerek teslim alınabilir ya da eve posta ile gönderilmesi istenebilir.

Ayrıntılı bilgi edinmek için “www.onlinetds.org” ve “www.turkcedilsinavi.com” internet sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

TDS®, yabancılar için Türkçe sınavının en kolay halidir.

TANITIM VİDEOLARI:

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI) TANITIMI

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI) ÇEŞİTLERİ

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI) UYGULAMA EKRANI

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI) GÜVENLİĞİ

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI) EĞİTİCİ EKRANI GİRİŞ VE SORU DEĞERLENDİRME

TDS (TÜRKÇE DİL SINAVI) EĞİTİCİ EKRANI SORU EKLEME

Paylaş :

Etiket :