logo

Tds ®Kılavuzu Danışma Kurulu

Dr. Mehmet Volkan DEMİREL

Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Nezir TEMUR

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Prof. Dr. İlhan ERDEM

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Bahadır GÜCÜYETER

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Adnan KAN

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi