Etik Kurallarımız

Etik Kurallarımız

Etik Kurallarımız

HG ACADEMY DANIŞMANLIK EĞİTİM TERCÜMANLIK TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. olarak sunduğumuz hizmetlerin yaşam kalitesiyle alakalı olarak dünya çapında hayat kalitesi üzerinde yarattığı etkinin farkındalığıyla organizasyonumuza, üyelerine ve hizmet ettiğimiz topluluklara karşı oluşan kişisel zorunluluğa istinaden etik ve profesyonel kurallara en üst düzeyde uymayı ve takip eden hususları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz:

 • Faaliyetlerimizi profesyonel, etik ve sorumlu bir biçimde gerçekleştirmek;
 •  
 • HG Etik Kurallarına uymak ve uyulmasını sağlamak ve bu amaçlı kuralların bilinmesini sağlamak ve uygulanmasını sağlayacak doğru mekanizmaları kurmak;
 •  
 • Ortaklarımız ve müşterilerimiz ile etik ve dürüst ilişkiler kurmak;
 •  
 • Erişime sahip oldukları geçmişi, veri ve belgeleri, artık bu fonksiyonlara sahip olmasalar dahi, HG içerisindeki fonksiyonları oranında gizli tutmak;
 •  
 • Kamu emniyeti, sağlığı ve çıkarları ile uyumlu olarak alınan kararların sorumluluğunu üstlenmek ve kamu veya çevre üzerinde etkisi olabilecek etkenleri hızlı bir biçimde bildirmek;
 •  
 • Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerin bekledikleri memnuniyet düzeyini sağlayacak derecede mükemmelliği hedeflemek;
 •  
 • Mümkün olduğunca uyuşmazlıklardan kaçınmak, olması halinde ise ilgili tarafları uyuşmazlık hakkında bilgilendirmek;
 •  
 • İddia veya tahminlerde bulunurken mevcut verilere dayanacak biçimde dürüst ve gerçekçi olmak;
 •  
 • Her türlü rüşveti reddetmek;
 •  
 • Teknoloji bilgi seviyesini geliştirmek, uygun kullanım ve muhtemel sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak;
 •  
 • Teknik yeterliliğimizi korumak, geliştirmek ve başkaları adına teknolojik görevler üstlenirken bunu yalnızca yeterli eğitim veya tecrübeye sahip olmamız durumunda ya da mevcut yetersizlikleri belirttikten sonra yapmak;
 •  
 • Yaptığımız çalışmalara yönelik dürüst eleştirileri araştırmak, kabul etmek ve kendi eleştirimizi yapmak, yaptığımız hataları kabul etmek, düzeltmek ve başkaları tarafından yapılan katkıların tam olarak bilinmesini sağlamak;
 •  
 • Herkese eşit davranmak ve ırk, din, cinsiyet, özürlü olma durumu, yaş, milliyet, cinsel eğilim, cinsel kimlik ve cinsel ifade üzerinden ayrımcı hareketlerde bulunmamak;
 •  
 • Çalışanlara onurlu, saygılı ve adil davranmak, her bir bireyin kendine özgü farklı kültürel hassasiyetlerinin farkında olmak;
 •  
 • İşyerinde herhangi bir biçimde şiddet, zor kullanma ve benzeri durumlara mahal vermemek;
 •  
 • Çalışanların profesyonel gelişim, eğitim ve ilerlemesini sağlamak;
 •  
 • Ortaklarımız, meslektaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımıza profesyonel gelişimleri konusunda yardımcı olmak ve onların bu etik kurallara uymalarında destek sağlamak;
 •  
 • İnsan hakları ve demokratik kurumlara saygı duymak, mümkün olan durumlarda bunların bilinirliğini sağlamak;
 •  
 • Birlik, sendika üyeliği ve toplu sözleşme haklarını tanımak;
 •  
 • Sosyal gelişimi hedefleyen kamu birimleri ve sosyal toplum kuruluşları ile işbirliği halinde olmak.